Informatie

Emoties

Emoties

In de zwangerschap, bij de geboorte maar ook na de geboorte kunnen er emoties bij jou maar ook bij je partner naar voren/boven komen die je niet (van jezelf) (her)kent. Je emoties worden versterkt door de zwangerschap. Bij een zwangerschap komen vaak blije vreugdevolle emoties kijken. Soms kan het echter zo zijn dat door de hormonen, maar ook door lichamelijke ongemakken je helemaal niet zo lekker in je vel zit. Ook de omgeving kan hieraan bijdragen, bijvoorbeeld de combinatie van je werk met de zwangerschap. Het is normaal dat je af en toe een dag hebt dat je wat somberder bent. Wanneer negatieve gevoelens overheersen neem dan contact met ons op of met je huisarts om hier een oplossing voor te vinden.

Daarnaast verandert je toekomst door de komst van het kindje. Je gedachten gaan vaak alle kanten op: de verantwoording voor jullie kind, de gezondheid van jullie kind, de veranderende relatie met je partner, de inrichting van het nieuwe leven, de bevalling en eventuele ervaringen uit voorgaande zwangerschappen. Dit zijn allemaal onderwerpen die vragen, onzekerheid, maar ook spanning, angst of stress kunnen veroorzaken.

Bedenk dat je deze gevoelens niet alleen hebt! Je bent niet de enige. Het is belangrijk dat je deze emoties en gevoelens met je omgeving kunt delen, maar ook dat je steun uit je omgeving ervaart. Deze omgeving kunnen familie of vrienden zijn, maar je mag natuurlijk ook altijd met ons het gesprek aangaan. Soms kunnen wij met een simpele uitleg veel onzekerheden weg nemen.

Voor meer informatie.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.