Informatie

Erkenning, ouderlijk gezag, voogdij, hoe zit het eigenlijk?

Erkenning, ouderlijk gezag, voogdij, hoe zit het eigenlijk?

Erkenning
Wanneer je als man getrouwd bent of geregistreerd partnerschap hebt met de moeder van de ongeboren baby ben je automatisch (wettelijk) de vader. In andere gevallen kun je het kind erkennen. Bij erkenning wordt je als man de juridische ouder van het kind. Je krijgt dan een aantal rechten en plichten.

  • Het is belangrijk de erkenning voor 24 weken zwangerschap geregeld te hebben als je niet getrouwd of geregistreerd partner bent. Dit is omdat de geboorteaangifte gedaan moet worden wanneer het kindje, na 24 weken zwangerschap, geboren wordt. De erkenning regel je door samen bij de gemeente (soms op afspraak) langs te gaan met je legitimatiebewijs. Je kiest hierbij ook samen de achternaam van jullie kindje. Met de “akte van erkenning” kan de man na de geboorte de geboorteaangifte kan doen.

Ouderlijk gezag
Om de wettelijke vertegenwoordiger van het kind te worden moet je het ouderlijk gezag aanvragen. Wanneer je getrouwd of geregistreerd partners bent is dit weer automatisch geregeld. Bij de erkenning is dus niet meteen het ouderlijk gezag geregeld!

Wat is gezag?
Als je gezag hebt over een kind, dan ben je verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Je beheert het geld en de spullen van het kind. Ook ben je de wettelijke vertegenwoordiger. Kinderen mogen vaak niet zelf officiële handelingen doen. De wettelijk vertegenwoordiger doet dit dan voor het kind, hij zet bijvoorbeeld een handtekening op (officiële) documenten.

Voogdij
Voogdij is eigenlijk een heel vak apart, gelukkig is dit vaak niet nodig. Voogdij is het gezag van iemand anders dan de ouders. Een kind krijgt een voogd wanneer:

  • De ouders zijn overleden;
  • De ouders geen gezag mogen hebben;
  • De ouders zijn ontzet of ontheven uit het gezag.

De rechter benoemd een voogd, maar je kunt zelf ook al vast laten leggen in een testament via de notaris wie de voogd(en) zullen worden.

Meer informatie via de website van het RIVM en het informatieblad ‘Gezag, omgang en informatie‘.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.