Informatie

Gewicht

Gewicht

Bij de meeste vrouwen neemt het gewicht toe in de zwangerschap, er is veel variatie in deze toename. In de zwangerschap is het extra belangrijk om bewust te zijn van gezonde en gevarieerde voeding, het spreiden van koolhydraten en het beperken van het gebruik van suikers. Bij ons in de praktijk kiezen we ervoor om het gewicht in de zwangerschap wel in de gaten te houden, dit is niet verplicht in de zwangerschap en wordt ook niet in alle verloskundigenpraktijken gedaan. De reden dat we hier wel voor kiezen is omdat overgewicht een snel groeiend gezondheidsprobleem is in onze samenleving. Wij als verloskundigen zijn gezondheidsmedewerkers en daarom ook verantwoordelijk voor de problemen rondom overgewicht. Daarnaast lopen vrouwen met overgewicht in de zwangerschap en rondom de bevalling meer risico’s, hierom is het belangrijk om dit overgewicht zoveel mogelijk te beperken. Er is ook een speciale zwangerschapscursus voor de zwangere vrouw met overgewicht in het Westfriesgasthuis.

 

Gemiddelde gewichtstoename
Gemiddeld wordt een zwangere 12-13 kilo zwaarder, hieronder is een tabel waarin je kunt zien waar de toename in gewicht in zit.

Foetus 3400 gram
Placenta 650 gram
Vruchtwater 800 gram
Groei van baarmoederspier 970 gram
Ontwikkeling en groei borsten 400 gram
Toename bloedvolume 1450 gram
Toename vocht buiten de bloedbaan 1400 gram
Toename vetopslag 3300 gram
Totaal 12,4 kilogram

In de eerste maanden neemt het gewicht door misselijkheid of verminderde eetlust soms wat af, dit kan geen kwaad. In de tweede helft van de zwangerschap neemt het vaak extra toe met ongeveer 500 gram per week.

 

Advies gewichtstoename
Onderstaande tabel geeft overzicht in ons advies over de gezonde gewichtstoename in de zwangerschap. Afvallen in de zwangerschap wordt afgeraden, maar het bewuster omgaan met voeding (eventueel met hulp van een diëtist) zorgt vaak al voor het stabiel blijven van het gewicht en eventueel zelfs een kleine afname. Dit kan geen kwaad!

BMI voor de zwangerschap Gewichtstoename tijdens de zwangerschap
BMI kleiner dan 19 12,5-18 kg
BMI 19-26 11,5-16 kg
BMI 26-29 7-11,5 kg
BMI boven de 29 Maximaal 6 kg

 

Na de bevalling
Na de bevalling is de vrouw bij wie het gewicht gemiddeld is toegenomen, nog ongeveer 4 kilo zwaarder dan voor haar zwangerschap. Borstvoeding  is sterk aan te raden voor het kwijt raken van deze laatste kilo’s en het helpt onder andere bij het voorkomen van (eventueel toekomstig) overgewicht bij het kind.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.