Informatie

 
Welkom!

Onze Praktijk

Aandacht &
vertrouwen

Wij geloven in (geboorte)zorg op maat. Zorg die is afgestemd op de unieke individuele persoon, want jij bent als geen ander! Wij geloven dat door aandacht en wederzijds vertrouwen de kwaliteit van zorg groeit. Door je te leren kennen hopen we zorg te kunnen leveren die bij jou past. Dit doen we door kleinschalige en laagdrempelige zorg dichtbij te bieden. Jullie tevredenheid en vertrouwen is onze voldoening, daar werken we voor!

Ons werkgebied

Om de zorg overzichtelijk, kleinschalig en dichtbij huis te houden, kiezen wij ervoor zorg te leveren in een klein gebied. Wij leveren zorg rondom de stad Enkhuizen en het dorp Andijk.

Onze zorg & diensten

De standaard verloskundige zorg omvat vier diensten, zorg voor:

  • de vrouw met een zwangerschapswens en haar mogelijk toekomstige kind;
  • de zwangere vrouw en haar ongeboren kind;
  • de barende vrouw en haar (on)geboren kind;
  • de vrouw en haar pasgeboren kind in het kraambed;
  • het plaatsen van spiralen.

Natuurlijk gaat deze zorg verder dan alleen zorg voor de vrouw en haar (on)geboren kind. Haar partner, eventuele andere kinderen en verdere omgeving zijn hier nauw bij betrokken.

“ Ik stel het belang van de cliënt voorop en eerbiedig haar opvattingen. Ik luister en zal haar goed inlichten. ”

– Nederlandse eed van Hippocrates

Wie zijn wij

In de praktijk werken drie vaste verloskundigen: Petra Zwagerman, Mieke Kreuk en Ellen Zwagerman. Laagdrempelige zorg vinden we belangrijk. Daarom streven we ernaar waar mogelijk met deze vaste gezichten te werken. Met deze reden vangen we elkaars vakantie op en zie je ook in de zomer vertrouwde gezichten. Waarneming zal alleen nodig zijn bij ziekte of zwangerschap. Wij werken niet met een praktijkassistente: met elk contact (controle, telefonisch, e-mail of thuis) tref je ons.

Wil je een keer komen kennismaken?
Maak hier een afspraak

Samenwerking

Als verloskundigen werken wij nauw samen met verschillende disciplines. Met de onderstaande disciplines werken wij het meest samen en met hen hebben wij ook regionale afspraken, richtlijnen en protocollen opgesteld. Hiermee streven wij naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional. Indien je een wens hebt voor zorg bij een andere discipline, ben je vrij om dit met ons te bespreken.

“ Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen. ”

– Eed van Hippocrates

Eva van Hoorn

Echoscopie is een belangrijk onderdeel van de verloskundige zorg. Wij werken samen met Eva van Hoorn – centrum voor verloskunde en echoscopie. Voor echo’s (behalve vitaliteit en ligging) zullen wij verwijzen naar hen. De echoscopistes Lia Dudink, Jacqueline van der Meer, Kirsten Goos en Ingrid Barten staan daar graag voor je klaar. In de regio West-Friesland hebben we ervoor gekozen om de echoscopische zorg zoveel mogelijk op één plek aan te bieden. Bij Eva van Hoorn worden er dagelijks vele echo’s gemaakt waardoor de ervaring van de echoscopistes groot is en zij, mede door hun goede apparatuur, de kwaliteit van zorg hoog kunnen houden.

Eva van Hoorn – Centrum voor verloskunde en echoscopie
Maelsonstraat 9 | 1624 NP  Hoorn | 0229 217 019

Kring West-Friesland/Waterland

Deze ‘kring’ bestaat uit acht verloskundigenpraktijken in de regio West-Friesland en Waterland die samenwerken met het Dijklanderziekenhuis. Met deze praktijken vergaderen wij eens per maand in de vergaderruimte bij Eva van Hoorn om samen na te denken, inzichten op te doen en bijeen te brengen, te discussiëren en (regionale en landelijke) ontwikkelingen in de zorg te volgen.

Dijklanderziekenhuis

“Verloskundige zorg als het kan, specialistische zorg als het moet.” – Carla Dik-Faber (ChristenUnie)

Wij kunnen als verloskundigen zorg verlenen aan de ongecompliceerde zwangerschap, baring en kraamtijd. Wanneer er een complicatie optreedt, zullen wij overleggen of verwijzen naar de specialisten in het Dijklanderziekenhuis. In sommige gevallen kunnen wij ook gedeelde zorg leveren, waardoor je dus niet voor elke controle naar het ziekenhuis hoeft. Het Dijklanderziekenhuis is het enige regionale ziekenhuis waar wij mee samen werken en dit heeft veel voordelen. Door te werken met één ziekenhuis, leren we de collega’s (gynaecologen, klinisch verloskundigen, verpleegkundigen en assistentes) steeds beter kennen en bouwen we aan een onderlinge vertrouwensband. Daarnaast zijn andere regionale ziekenhuizen te ver uit ons werkgebied, waardoor wij niet meer stand-by kunnen staan voor verdere zorg in Enkhuizen-Andijk (en omstreken).

Dijklanderziekenhuis
Maelsonstraat 3 | 1624 NP  Hoorn | 0229 257 257

Kraamzorg

Tijdens de bevalling en in de kraamperiode is de kraamzorg onze rechterhand. Wij werken samen met De Kraamvogel, Kraamzorg Noord-Holland, Kraamzus, Kraamzorg 1 op 1, KraamzorgPartners en Zowiezo.

Overige samenwerkingen

Naast de boven genoemde disciplines, werken wij op indicatie ook samen met anderen. Denk hierbij aan je huisarts (en huisartsenpost in Hoorn), het consultatiebureau, bekkenbodemtherapie, fysiotherapie, mensendieck, diëtist, psychosociale zorg en academische zorg (Amsterdam UMC, locatie VUmc en AMC).

Onderzoek

Om feiten te ontdekken of om van vermoedens feiten te kunnen maken doen we onderzoek. Door onderzoek kunnen we kwaliteit van zorg verbeteren, kennis vergroten en dit in de praktijk toepassen. Omdat wij onderzoek zo belangrijk vinden, werken wij als praktijk ook mee aan onderzoek. Hierin ben jij natuurlijk onmisbaar! We hopen dan ook van harte dat je ons hierin kunt en wilt ondersteunen. Deelname vindt altijd alleen plaats na toestemming van jou.

Stop or Go

Het gebruik van antidepressiva tijdens je zwangerschap kan veel vragen oproepen. Is het wel goed voor jou en je kindje? Zijn er ook andere mogelijkheden? Het klinkt misschien raar, maar daar weten we het antwoord niet goed op. Dit is nog nooit onderzocht. De ‘Stop or Go‘ studie wil deze vraag beantwoorden en onderzoeken wat de meest veilige behandeling is tijdens de zwangerschap. Stop staat voor het begeleid afbouwen van antidepressiva. Bij het afbouwen wordt een terugvalpreventie training gegeven die zich richt op het voorkómen van depressieve terugval. Deze training wordt door ons vergoed. Go staat voor het doorslikken van antidepressiva.

Klik hier voor meer informatie.

pREGnant

Met pREGnant worden gegevens van zwangere vrouwen verzameld over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Door gegevens van veel zwangere vrouwen te vergelijken, die juist wel of geen geneesmiddelen gebruiken, komt er waardevolle informatie beschikbaar. Zo kunnen zorgverleners hierover in de toekomst nog beter advies geven!

Klik hier voor meer informatie.

HIP-Studie

HIP-studie staat voor HPA-screening IPregnancy (in het Nederlands: HPA-screening in de zwangerschap) en is een landelijke studie, gericht op het verbeteren van de kennis en zorg rondom antistoffen tegen bloedplaatjes in de zwangerschap.

Klik hier voor meer informatie.

Kwaliteit

Om onze kennis op peil te houden en onze zorg te baseren op de nieuwste inzichten volgen wij geregeld bij- en nascholingen. Om deze scholingen te registreren en controleren staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verloskundigen van onze beroepsvereniging, de KNOV.

“ Ik zal de verloskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. ”

– Eed van Hippocrates

Privacy

Alles wat je met ons bespreekt zal niet zonder jou toestemming met iemand buiten de praktijk worden besproken, dit is ons beroepsgeheim. De gegevens van de zwangerschap, bevalling en kraamperiode noteren wij in ons verloskundig systeem. Ook hier hebben geen andere zorgverleners toegang toe. Met jou toestemming wordt een gedeelte van deze informatie anoniem bewaard en gebruikt voor onderzoek en daarmee het verbeteren van de zorg voor moeder en kind.

“ Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. ”

– Eed van Hippocrates

Vergoeding

De basis verloskundige zorg wordt vergoed vanuit de basis verzekering, sommige onderzoeken gaan ten koste van je eigen risico. In je polis staat omschreven welke onderdelen er worden vergoed vanuit de basis verzekering, waar je een eigen risico voor betaalt of wat er wordt vergoedt vanuit een aanvullende polis. Soms is het voordelig om rondom de zwangerschap je verzekeringspakket aan te passen.

Klachten

Ten eerste willen wij als praktijk benoemen dat wij zwangerschap, geboorte en kraamperiode net zo bijzonder vinden als jullie. Als er iets is (ook al is het iets kleins!), spreek het naar ons uit. Hier kunnen wij onze zorg en praktijkvoering alleen maar mee verbeteren! Levert een gesprek niets op of zijn er redenen om het gesprek niet aan te gaan, dan kun je contact zoeken met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).

CBZK
088 024 52 23 | klachtverloskunde@cbzk.nl klachtverloskunde.nl

Kennis delen

Verloskundige in opleiding

Wij willen graag iedereen een verloskundige bieden die bekwaam is in haar vak. Een verloskundige werkt vanaf de eerste dag na haar afstuderen zelfstandig. Om zelfstandig en bekwaam aan de slag te kunnen gaan, heb je natuurlijk heel veel oefening nodig. Daarom bieden wij studenten de ruimte om stage te lopen bij ons in de praktijk.

 

Wij werken samen met studenten van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen. De Verloskundige In Opleiding (VIO) kijkt en oefent mee in de volledige zorg. Wij zijn wel altijd op de achtergrond aanwezig en hebben de eindverantwoordelijkheid over de zorg voor jou en je (on)geboren kind. In de periode voordat een VIO komt stage lopen, zullen wij dit aangeven. Je mag er zelf voor kiezen of de VIO ook zorg aan jou en je (on)geboren kind mag leveren. Indien je dit niet wenst, geef dit dan tijdig bij ons aan.

 

  • Een eerstejaars student kijkt vooral met ons mee, om zo een duidelijk beeld te kunnen vormen over wat de verloskunde inhoudt.
  • Een tweedejaars student kijkt mee en voert geleidelijk aan steeds meer praktische vaardigheden uit.
  • Een derdejaars student is meer zelfstandig aan het werk, wij zijn steeds meer op de achtergrond aanwezig.
  • Een vierdejaars student zit in het laatste jaar van de opleiding, zij gaat nu ook zelfstandig de werkzaamheden uitvoeren. Wij zijn altijd nog aanwezig, maar de student neemt wel zelf de besluiten.

 

De aanwezigheid van een student zal worden aangekondigd via de pagina Nieuws & Blog en via Facebook.