Informatie

Ramadan

Ramadan

Voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven kan het vasten een extra belasting zijn. In principe is het vasten verplicht voor iedereen, maar wanneer het een risico oplevert voor de gezondheid van moeder en/of (ongeboren) kind dan is het vrouwen toegestaan om van het vasten af te zien. Als je besluit om niet te vasten, kan je gevraagd/opgedragen worden om het vasten later in te halen of om het niet-vasten op een andere manier te compenseren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding tijdens Ramadan? Beslis dan zelf over wat goed voelt voor jou.

De eerste 12 weken van de zwangerschap zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kindje. In deze kwetsbare periode worden alle organen aangelegd en wordt het kindje gevormd. Er zijn aanwijzingen dat de placentagroei wordt beïnvloed door veranderingen in de leefstijl gedurende Ramadan. Dit kan op de lange termijn gevolgen hebben voor de gezondheid van het kind. Zowel een laag placentagewicht als een laag geboortegewicht verhogen het risico op ziekten (hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten) in het latere leven.

Omdat het niet duidelijk is of het vasten schadelijk is voor de gezondheid van je kind, overweeg je misschien om de borstvoeding voor of tijdens de Ramadan af te bouwen. In de Koran wordt echter duidelijk aangeraden je kindje ten minste tot de leeftijd van twee jaar zelf te blijven voeden. De Wereldgezondheidsorganisatie [WHO] ondersteunt dit advies. Ook al verandert de samenstelling van je melk misschien als je vast tijdens de Ramadan, toch bevat jouw melk altijd belangrijke antistoffen die niet in kunstvoeding of andere voedingsmiddelen zitten. Deze antistoffen zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van je kind.

Voor meer informatie:

Algemene gezondheidsadviezen tijdens de ramadan 

Zwangerschap en vasten tijdens de Ramadan (voedingstips)

Borstvoeding en vasten tijdens de Ramadan

 

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.