Informatie

Wat is een dooierzak?

Wat is een dooierzak?

De dooierzak is een vliezige zak die zorgt voor de eerste voedingsvoorraad voor het embryo/foetus in de zwangerschap. Voedingsstoffen worden via de dooierzak afgegeven aan de foetus. Een dooierzak is zichtbaar als een ring op echobeeld in de vroege zwangerschap. Vanaf 5+0 weken zwangerschap kan de dooierzak worden gezien en is de aanwezigheid een eerste bevestiging van een beginnende zwangerschap. In de periode tot 11 weken neemt de grootte van de dooierzak toe maar heeft geen voorspellende waarde wat betreft de afloop van de zwangerschap.

Tussen de 9 en 12 weken zwangerschap gaat de placenta de functie van de dooierzak overnemen en gaat deze zorgen voor de voeding van het kindje. In deze periode verdwijnt de dooierzak.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.